نقل‌قول شماره ۱۰: جبران

جبران کردن اشتباه نیس که مهمه؛ پذیرش اش اهمیت داره!

نصرالله رادش – بازیگر

پاسخ:

ایمیل شما منتشر نخواهد شد