نقل‌قول شماره ۹: احمق

اگه ماهی رو با توانایی بالا رفتن از درخت بسنجیم، ماهی تموم عمرش فکر میکنه که یه احمق بدرد نخوره!

انیشتین

پاسخ:

ایمیل شما منتشر نخواهد شد